HOLLANDS KROON - Woensdag 26 april hebben 11 inwoners van gemeente Hollands Kroon bij de Algemene Gelegenheid (ofwel de Lintjesregen) een Koninklijke Onderscheiding gekregen. De inwoners ontvingen hun Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester J.R.A. Nawijn in het gemeentehuis. 

De volgende personen werden onderscheiden (genoemd in willekeurige volgorde):

De heer B.C.J. (Ben) Boermans (geboortedatum: 20 maart 1930)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Wieringerwerf

De heer Boermans is vanaf de oprichting in december 1984 betrokken bij de Stichting SAKO. De stichting heeft tot doel het bevorderen van onderwijs op Katholieke grondslag door het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs- en onderwijsondersteunende activiteiten. Dit door middel van het beheren en verstrekken van gelden. Het beheren van gelden heeft de heer Boermans in zijn hoedanigheid als penningmeester met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid uitgevoerd. De heer Boermans onderhield de contacten met de banken en wist daardoor het stichtingskapitaal op niveau te houden of te laten groeien, dit ten gunste van Amsterdamse schoolkinderen.

Daarnaast is de heer Boermans lid geweest van de oudervereniging/bestuur van een Amsterdamse katholieke basisschool.

Ook helpt de heer Boermans, voornamelijk ouderen, bij het invullen van de belastingaangiftes en het regelen van de financiële zaken. Hij doet dit in en rond zijn woonplaats Wieringerwerf, maar verricht deze werkzaamheden ook in Amsterdam.

De heer J. (Jaap) Bregman (geboortedatum: 28 februari 1945)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Westerland

De heer Bregman is sinds 1975 betrokken bij de IJsclub Westerland als bestuurslid, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter en daarvoor als penningmeester. Sinds 1996 bekleedt de heer Bregman diverse functies bij het Gewest Noord-Holland / Utrecht, waaronder bestuurslid van de Technische Commissie Toerschaatsen. Daarnaast heeft de heer Bregman 25 jaar in het bestuur van het Dorpsfeest Westerland gezeten.

Tijdens het twee dagen durende dorpsfeest zorgt hij voor de muziek tijdens de Wielertour en dorpsspelen. Van 1970 tot 1980 was de heer Bregman samen met zijn vrouw in de avonduren en de weekenden beheerder van de kantine van de Watersportvereniging in Amstelmeer en beheerder van het dorpshuis in Westerland.

De heer H.J.M. (Harry) Immink (geboortedatum: 8 oktober 1951)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Middenmeer

De heer Immink was van 1991 tot 2001 voorzitter van Zakenclub Middenmeer. Hij was betrokken bij veel projecten die tot verbetering leidden voor het winkelgebied en Middenmeer in zijn algemeenheid. Zo was hij van 1991 tot 2016 commissielid van jachthaven Middenmeer. Hij heeft ervoor gezorgd dat de jachthaven geheel is opgeknapt. Tussen 2013 en 2016 werd de steiger vernieuwd en kwamen er extra camperplaatsen. Van 2003 tot 2005 heeft de heer Immink zich ingezet om de rotonde in Middenmeer van een mooie groeninrichting te voorzien en in 2007 diende hij een verzoek in voor de aanleg van een wandelpad. Na twee jaar was het pad een feit. Daarnaast was de heer Immink van 1999 tot 2006 vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Rabobank Wieringerland, van 2008 tot 2015 was hij lid van de Univé Ledenraad Hollands Noorden en van 2009 tot 2013 voorzitter van Ondernemersfederatie Wieringermeer. Tevens was de heer Immink oprichter en bestuurslid van Middenmeer Promotions. De heer Immink heeft zich de afgelopen 25 jaar ten bate van de Middenmeerse samenleving ingespannen.

Mevrouw J. (Jopie) Jonker (geboortedatum: 21 september 1943)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Nieuwe Niedorp

In de jaren 80 heeft mevrouw zich ingezet als vrijwilligster voor de handbalvereniging in Nieuwe Niedorp. Van 1983 tot 1991 was zij actief als coach en scheidsrechter bij veel handbalteams. Mevrouw verzorgde de trainingen en regelde het vervoer. Daarnaast begeleidde zij een aantal teams tijdens de wedstrijden. In 1991 hielp zij mee aan de totstandkoming van het Grootmoederstijd & Motorenmuseum. Inmiddels is mevrouw Kliffen-Jonker al 25 jaar de steun en toeverlaat van mevrouw Van der Oord-Harberts. Als ‘stille kracht’ helpt zij mee als gastvrouw en is buiten het seizoen ontzettend druk bij het herinrichten en onderhouden van de grote collectie. Mevrouw Kliffen-Jonker heeft een onmisbare bijdrage geleverd aan het bestaan van het museum.

Mevrouw M. (Marja)  van der Oord (geboortedatum: 27 december 1947)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Nieuwe Niedorp

In 1991 is de stichting en het Grootmoederstijd & Motorenmuseum opgericht. Het papierwerk, de inrichting en publiciteit nam mevrouw Van der Oord voor haar rekening. Niet alleen bij de totstandkoming maar ook na de opening  is mevrouw druk als gastvrouw en begeleidster van de vrijwilligers. In de maanden dat het museum gesloten is voor bezoekers vereist het werk voor het volgende seizoen al haar aandacht. Alles bij elkaar heeft dit geresulteerd in een bloeiende toeristische attractie die jaarlijks honderden bezoekers uit het hele land naar Nieuwe Niedorp trekt. Sinds 2006 is mevrouw Van der Oord voorzitter van het  Zangkoor 10+ en verzorgt zij de correspondentie en administratie van het koor.

Daaronder valt het regelen van de voorkomende boekingen, het maken van posters en zaken die met de optredens samenhangen. Zij regelt dat zangkoren uit de omgeving terecht kunnen bij het museum om hun hobby te kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft zij zich van 1983 tot 1991 ingezet bij handbalvereniging Nieuwe Niedorp. Als trainster en scheidsrechter was zij jaren een actieve kracht bij de vereniging. Mevrouw verzorgde de trainingen van diverse teams en regelde het vervoer van en naar de wedstrijden. Vanaf 2013 regelt mevrouw de oefenruimtes en alle zaken rondom de optredens voor de trekzak-club.

De heer W.J. (Wil) Datema (geboortedatum: 7 juli 1940)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Middenmeer

De heer Datema is sinds 1958 actief als vrijwilliger op diverse terreinen, zoals politiek, kerk, sport en verenigingsleven. Zo was hij van 1958 tot 1963 lid van de jeugdgemeenteraad van Wieringermeer, van 1965 tot 1980 bestuurslid en secretaris van de KVP, afdeling Wieringermeer en van 1980 tot 1986 bestuurslid en voorzitter van het CDA, afdeling Wieringermeer. In 1989 was hij medeoprichter en tot 1992 voorzitter van Democratisch Appel Wieringermeer. De heer Datema was van 1964 tot 1997 secretaris/penningmeester van Stichting Zwembad Middenmeer, van 1968 tot 1980 voorzitter van Oranjevereniging Middenmeer, van 1972 tot 1981 secretaris van Stichting Sociaal Centrum De Oude Beurs, van 1974 tot 1980 administrateur van R.K. Schoolvereniging Wieringermeer en van 1990 tot 2000 was hij voorzitter van de Stichting Meertour. Daarnaast was hij van 1972 tot 2002 actief voor de R.K. Parochie Wieringermeer. Zo was hij van 1972 tot 2002 voorzitter van de Dekenale stuurgroep, van 1972 tot 1980 secretaris van het Parochiebestuur, van 1972 tot 2004 lekenvoorganger en van 1999 tot 2005 liturgie begeleider van het R.K. Jongerenkoor Arrival. Van 1965 tot 1974 was de heer Datema jeugdbegeleider bij voetbalvereniging Flevo. De heer Datema is sinds 1999 secretaris en arbiter bij biljartvereniging Wieringermeer ’85, een vereniging met 26 leden. Sinds 2013 is hij districtsarbiter van biljartdistrict NWN. De heer Datema maakt als oud-directeur van de lagere school sinds 2012 als vrijwilliger tijd vrij om Poolse arbeidsmigranten te laten slagen in de Nederlandse taal voor de inburgeringcursus. Verder was de heer Datema van 2000 tot 2010 hoofdredacteur van het Kroniek Historisch Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer, tot 2016 cursusleider van het Historisch Genootschap Wieringermeer (momenteel geeft hij nog lezingen) en tot 2016 secretaris van de Stichting Middenmeer Promotions. Ook heeft de heer Datema diverse boeken geschreven.

De heer W.A. (Wim) de Groot (geboortedatum: 21 januari 1947)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Anna Paulowna

De heer De Groot heeft gedurende ruim 17 en half jaar bestuursfuncties bij de Marine Golfclub Nieuwediep vervuld. Daarvan heeft hij ruim 16 jaar de functie van secretaris MGC Nieuwediep op een uitstekende wijze vervuld.

De inzet en het functioneren van  de heer De Groot als bestuurslid en vrijwilliger is voor een zeer groot deel bepalend geweest voor het goed functioneren van de MGC Nieuwediep in deze periode.

De heer De Groot heeft naast de bestuursfunctie van secretaris zich ingespannen om alle nieuwe leden goed te introduceren en heeft dat zelf op een zeer grondige wijze uitgevoerd. Ook heeft hij de website van de MGC Nieuwediep een groot aantal jaren op een uitstekende wijze beheerd.

De heer W.H. (Willem) Messchaert (geboortedatum: 24 augustus 1947)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Kolhorn

De heer Messchaert is sinds 1984 actief als vrijwilliger. Zo is hij sinds 1984 bestuurslid van de Vrienden van de Hondsbossche. Tot 1993 was hij secretaris/projectleider. van 1986 tot 2016 was hij trainer/coach bij Volleybalvereniging Hantam. Sinds 1990 is hij actief voor Boerderijenstichting Noord-Holland. Tot 2014 was hij bestuurslid. Daarna houdt hij zich bezig met de communicatie en is hij redacteur van de kwartaaluitgaven. Vanaf 1993 is de heer Messchaert bestuurslid van de Werkgroep 'Wilhemina' museumgemaal. Van 1997 tot 2010 was hij beheerder van het scoutingcentrum van Scoutinggroep De Stierop. Sinds 2004 zit hij in de redactie van het blad 'Landschap Noord-Holland' en is hij sinds 2005 lid van de redactieraad van Stichting uitgeverij Noord-Holland. Vanaf 2010 is hij betrokken bij de maandelijkse wadvogeltelling op Wieringen en is hij sinds 2012 actief voor de Stichting Restauratie en Instandhouding van de NH Kerk in Kolhorn. Ruim 30 jaar zet de heer Messchaert zich belangeloos in op diverse terreinen, waaronder sport, cultuur en milieu.

De heer G. (Gerrit) van der Wal (geboortedatum: 28 september 1946)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Anna Paulowna

Van 1974 tot 2004 heeft de heer Van der Wal zich ingezet als trainer en begeleider bij Korfbalvereniging S.V.A.P.'74. Sinds 1990 is de heer Van der Wal actief voor gereformeerde kerk 'de Hoeksteen'. Hij was jarenlang kerkenraadslid en is daarnaast tot op heden lid van de commissie van beheer. In 2008 is de heer Van der Wal vrijwilliger geworden bij s Heerenloo. 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Hij neemt de bewoners mee voor een ritje door de omgeving. De heer Van der Wal is ruim 40 jaar als vrijwilliger actief met een aanzienlijk tijdsbeslag per week.

De heer D.C. (Dirk) Doornik (geboortedatum: 27 mei 1947)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Hippolytushoef

Sinds 2007 is de heer Doornik voorzitter van Veteranen Contact Wieringen met als doel om ontmoetingen te organiseren voor veteranen die in oorlogsgebieden hebben gediend en/of aan vredesmissies hebben deelgenomen. In 2007 heeft hij tevens het Veteranencafé opgericht. Meer dan 30 jaar is de heer Doornik chauffeur jury in grote internationale wielerrondes zoals de voormalige Profronde van Nederland, Olympia’s tour, Ronde van Noord-Holland en de Eneco Tour. De laatste 15 jaar is hij bij de Eneco tour tevens assistent van de UCI (Union Cycliste International) belast met de dopingcontroles. Als plaatsvervangend rayonofficier houdt de heer Doornik zich sinds 2010 bezig met  ondersteuning van de rayonofficier door maandelijkse bijeenkomsten voor de leden in het rayon aan te bevelen en aandacht voor deze bijeenkomsten te genereren door mailingen aan de leden in het rayon en foto’s en artikelen te plaatsen in het Mededelingenblad van de Koninklijke Vereniging voor Eervol ontslagen Officieren der Nederlandse Krijgsmacht. De rayonofficier houdt zich bezig met steunverlening op het gebied van pensioenen, zorg, materiële steunverlening, ledenwerving en sociale contacten. De heer Doornik heeft tot 2012 gedurende 15 jaar bij Stichting Meertour in het bestuur de functie als algemeen secretaris en secretaris wedstrijden vervuld.

In de afgelopen 30 jaar is hij tevens actief geweest als renner, clubbladredactielid, chauffeur, ploegleider, verkeersregelaar, jurylid, wedstrijdleider en bestuurder. Nog steeds blijft hij betrokken bij de organisatie van de UCI-wedstrijden “Ronde van het Groene Hart”, Olympia’s Tour en de Eneco-Tour.

De heer R.T.B. (Reginald) Visser (geboortedatum: 22 mei 1947)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Hippoltytushoef

De heer Visser werd in 2005 bij het verlaten van de Koninklijke Marine benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2002 is de heer Visser directeur van het Maritiem Kennis Centrum. Van 1999 tot 2010 was de heer Visser bestuurslid en daarna voorzitter van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst. In 2017 loopt zijn laatste termijn af. Daarnaast is hij sinds 2005 voorzitter van de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Intellingen (CMHF). Van 2011 tot 2015 was hij ook duo-voorzitter van de VCP (vakcentrale voor Professionals). De heer Visser is sinds 2008 lid van het Voorzittersoverleg Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). De heer Visser was van 2004 tot 2012 voorzitter van het CDA Noord-Holland. Sinds 2012 is hij raadslid. Sinds 2005 is de heer Visser voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders (NVZ). Minstens drie keer per jaar kunnen de leden van de vereniging hun creaties tentoonstellen bij exposities, voornamelijk in Nederland, maar ook in het buitenland. De heer Visser was van 2007 tot 2016 lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Petrus Canisius College, van 2008 tot 2016 voorzitter van de Bedrijfsadviescommissie Nautisch College bij het ROC Kop van Noord-Holland, sinds 2010 toezichthouder bij de Stichting Tabor College en sinds 2012 ook bij de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. De heer Visser heeft zich de afgelopen 10 jaar op uitzonderlijke wijze ingezet als bestuurder bij diverse regionale organisaties.