SCHAGEN - Woensdag 26 april 2017 zijn bij de jaarlijkse Lintjesregen in Schagen 6 personen benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het dorpshuis in Waarland. De volgende personen zijn gedecoreerd:

Mevrouw J.C.M. (Anke) Vreeburg – Heijnen uit Waarland

Anke Vreeburg (59 jaar) is sinds 1977 respectievelijk medeoprichter van de regionale afdeling Geestmerambacht, voorzitter (gedurende 9 jaar) en vrijwilliger van de afdeling Waarland van de Zonnebloem. Sinds 1996 is zij vrijwilliger bij de Paardrijvereniging De Vrije Teugel in Waarland, een vereniging voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Sinds 2015 is zij actief voor de Stichting Duo Fiets in Waarland.

De heer B.C. (Bart) Hoekman uit ’t Zand

Bart Hoekman (66 jaar) is sinds 1991 scheidsrechter en sinds 1992 bestuurslid en vice-voorzitter van Voetbalvereniging Geel-Zwart ’30 in t Zand. Sinds 1993 is hij bestuurslid van het Wielercomité in ’t Zand. Sinds 1999 is hij  respectievelijk penningmeester en voorzitter van Zwemclub De Hartsvrienden en sinds 2006 is hij vrijwilliger bij de Stichting Paardensport De Volharding, beide ook in ’t Zand.

Mevrouw W.M. (Wil) Niesten – Vonk uit Schagen

Wil Niesten(67 jaar) was van 1982-2005 respectievelijk secretaris, bestuurslid en voorzitter  van de Winkeliersvereniging Schagen. Van 1990-2013 was zij respectievelijk bestuurslid, secretaris en penningmeester van het CDA Schagen. Sinds 2008 is zij werkgroeplid van de RK kerk te Schagen. Deze werkgroep is actief met het inzamelen van geld om kleine projecten in Afrika en Zuid-Amerika financieel te ondersteunen. Sinds 2014 is zij vrijwilliger bij de Zonnebloem Schagen.

De heer T.H.M. (Theo) Schilder uit ’t Zand

Theo Schilder (60 jaar) is sinds 1974 vrijwilliger bij Jongerenvereniging WBO De Bayes in ’t Zand. Sinds 2002 is hij respectievelijk penningmeester, voorzitter, decorbouwer en belichter bij Toneelvereniging EMM in ’t Zand, Sinds 2009 is hij voorzitter van het Ritmisch Koor in ’t Zand. Van 1994-2005 is hij vrijwilliger bij en voorzitter en scheidsrechter van Handbalvereniging Geel-Zwart in ’t Zand geweest.

Mevrouw P.A.M. (Petra) Serné – Ligthart uit Warmenhuizen

Petra Serné (53 jaar) is verpleegkundige. Sinds 1986 is zij bestuurslid en vrijwilliger bij de Koninklijke EHBO-vereniging Dirkshorn. Van 2003-2013 was zij verzorger van EHBO lessen op de basisschool. Sinds 2008 is zij respectievelijk coach, (mede)bestuurslid en scheidsrechter van het volleybalteam van volleybalvereniging De Boemel . Sinds 2010 is zij administratief medewerker van de AED-werkgroep Schagen.

Mevrouw R.H. (Rika) van de Wolfshaar – Blom uit Schagen

Decoranda (71 jaar) is sinds 1984 lid van en vrijwilliger bij  de Sint Christoforusparochie te Schagen. Sinds 1991 is zij collectecoördinator bij het Longfonds. Sinds 1991 is zij vrijwilliger bij het verpleeghuis Magnushof te Schagen.