SCHAGEN - Vrijdagmorgen 22 september 2017 heeft de heer J.A. Hoetmer (Johan) uit Waarland een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Loco-burgemeester Ben Blonk reikte de onderscheiding uit in de grote zaal van Sabinahof aan de Kerkstraat.

De heer Hoetmer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Katholieke Bond Ouderen Waarland (KBO)

De KBO Waarland heeft als doel de senioren in het dorp te activeren mee te doen aan hun activiteiten en om hun belangen te behartigen. Johan Hoetmer is vanaf 2001 de motor geweest binnen het bestuur, maar ook voor de leden. Jarenlang stond hij de leden bij met de juiste raad en daad. Hij nam afscheid als voorzitter, maar niet van zijn betrokkenheid bij de senioren in Waarland en de regio.

Belangen behartigen in de regio
Johan Hoetmer heeft sinds 2010 zijn ervaringen als voorzitter van de plaatselijke KBO in Waarland gedeeld met de collega bestuurders van de regionale KBO afdelingen. Hij schroomde niet om kritisch te kijken naar de Provinciale en de Landelijke KBO. Alles om de belangen van de senioren in de dorpen van de gemeente goed te behartigen.

Leefbaarheid in Waarland
Voor Leefbaar Waarland heeft Johan Hoetmer zich vanaf 2008 ingezet. Hij is jarenlang in overleg geweest met het zakenleven, de dorpsraad, de politiek en bewoners. Dat heeft onder andere geleid tot het realiseren van een supermarkt in het dorp dit jaar. Het comité zet zich in voor voldoende nieuwbouw, niet alleen voor senioren maar ook voor jongeren. Alles om de leefbaarheid in Waarland te vergroten.

Inzet als oud-wethouder
Voor de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen, is Johan Hoetmer sinds 2012 bestuurslid. Hij bracht de andere bestuurders in contact met de politiek, om informatie te geven over het doel en de functie van de LSBO-S. Als oud-wethouder kon hij dat als geen ander.

Het Gregoriaans koor
Vanaf 1998 is Johan Hoetmer respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van het Gregoriaans mannenkoor H. Wulfram.