GEMEENTE HOLLANDS KROON - Op dinsdag 11 juli organiseren TenneT en Liander een informatiebijeenkomst over de landschappelijke inpassing van het nieuw te bouwen transformatorstation De Weel. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over het project, de landschappelijk inpassing van het station en het daarbij behorende participatietraject.

Verleende omgevingsvergunning onherroepelijk verklaard

Liander en TenneT gaan een gezamenlijk transformatorstation realiseren aan de provinciale Weg 6a te ’t Veld, ook wel bekend als locatie 4. Hiervoor is in 2011 de vergunningsaanvraag opgesteld en ingediend. De vergunning is in 2015 verleend. In het voorjaar van dit jaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de omgevingsvergunning voor transformatorstation De Weel. Hierbij is gesteld dat de ingestelde hoger beroepen ongegrond zijn waardoor de verleende omgevingsvergunning voor het transformatorstation voor locatie 4 onherroepelijk is geworden. De omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In samenspraak met de omgeving

Eén van de voorwaarden bij de omgevingsvergunning is dat de vergunninghouder een landschapsplan / inpassingsplan moet opstellen. TenneT en Liander en de gemeente Hollands Kroon willen graag in samenspraak met de omgeving dit plan opstellen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst. U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom in de gymzaal van de brede school Veldzicht in ’t Veld (Zwarteweg 13).

Mocht u verhinderd zijn maar graag willen meedenken in het proces van de landschappelijke inrichting, dan kunt u contact opnemen met Saskia Gietema, Consultant Strategisch Omgevingsmanagement bij Liander, via het e-mailadres saskia.gietema@alliander.com of Dirk Treffers, medewerker Ruimtelijke ordening bij de gemeente Hollands Kroon, via het email adres dirktreffers@hollandskroon.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u betrokken blijft bij het vervolg.