DIRKSHORN - Woensdag avond 10 mei om 18.30 uur begint een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Kastanjeboom in Dirkshorn over het 30 km gebied midden in het dorp. Alle inwoners van Dirkshorn en belangstellenden zijn welkom.

Wij hebben samen met de bewonersgroep en de Dorpsraad Dirkshorn verschillende onderwerpen uit het leefbaarheidsplan Dirkshorn – Groenveld – Stroet uitgewerkt. Voor de Dorpsstraat, Havenstraat, Voorpolderweg en Ruimtevaartbuurt  is een nieuwe inrichting gemaakt. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst het hele dorp als 30 km-gebied wordt ingericht. De ontwerpen hiervan hebben wij gepresenteerd aan de bewonersgroep en de dorpsraad. Zij reageerde enthousiast. Daarna hebben wij samen met de dorpsraad en de bewonersgroep afgesproken dat er een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd over de nieuwe inrichting.

Bent u ook benieuwd naar hoe de inrichting eruit komt te zien? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei in Eetcafé de Kastanjeboom aan de Dorpsstraat 15 in Dirkshorn. De bijeenkomst is van 18:30 tot 21:00 uur. Tussen deze tijden is iedereen welkom om de ontwerpen te bekijken en er op te reageren. Tevens wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden, zoals wegafsluitingen, om het gebied in te richten als 30 km zone. Uiteraard wordt tijdens de werkzaamheden geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Alles wat u die avond te zien krijgt, kunt u nu alvast bekijken op onze project pagina.

Na deze bijeenkomst werken wij de plannen verder uit.