SCHAGEN - De voormalige basisschool De Bijenkorf in Oudesluis heeft een tweede leven gekregen. Vijf appartementen en een kantoorruimte zijn in het gebouw gerealiseerd. Op 20 april werd de nieuwe Bijenkorf officieel opgeleverd.

Dankzij de inspanningen van de mensen in het dorp en de gemeente werd de schoolbestemming deels omgezet. Daardoor kon de kersverse projectontwikkelaar Lucien Stelder van LS Vastgoed appartementen realiseren en de kantoorruimte. De appartementen zijn verkocht. Precies een jaar na ondertekening van de koopovereenkomst konden de nieuwe onderkomens in de Bijenkorf worden opgeleverd.

Dorp beslist

In juni 2015 werd bekend dat basisschool De Bijenkorf na meer dan 100 jaar uit het dorp zou vertrekken. Vlak daarna (augustus 2015) vond de eerste inwonersavond plaats. Het doel was te achterhalen welke invulling het leeg komende pand volgens de inwoners van Oudesluis zou moeten krijgen. Daar kwam uit dat het plan om woningen in het pand te realiseren op de meeste steun uit het dorp kon rekenen. Maar ja, wie bouwt die woningen? Eind 2015 maakte de gemeente kennis met Lucien Stelder, die aangaf eerder op persoonlijke titel in Duitsland een woningbouwproject te hebben ontwikkeld. Hij was geïnteresseerd in het project De Bijenkorf. Op 21 april 2016 ondertekenden wethouder Beemsterboer en Stelder van LS Vastgoed de koop overeenkomst. De verkoop van de appartementen en de kantoorruimte liep zo voorspoedig dat in mei 2016 alles was verkocht. De bouw van de appartementen en de kantoorruimte is na het verkrijgen van omgevingsvergunningen in oktober 2016 gestart. De bouw is net als de verkoop weer voorspoediger verlopen dan gepland waardoor half april 2017 de laatste sleutel officieel werd overgedragen aan de laatste bewoner.

Ruimte rondom

De toekomstige bewoners en de gemeente spreken al over de erfafscheidingen en bergruimte. De tuinen bij de appartementen zullen naar verwachting snel ingericht zijn. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van plannen in de omgeving van de school. Op de algemene ledenraadsvergadering van de dorpsraad werd op 24 april een voorlopig ontwerp voor een ontmoetingsplein getoond. Dit komt op het overige deel van het voormalig schoolplein en een park hiertegenover. Het overige deel van de school wordt nu gebruikt als Multifunctionele Ruimte, waarvan onder meer de soos gebruik maakt. De kozijnen en gevelonderdelen krijgen ook een frisse nieuwe verf, passend bij de appartementen. De gemeente streeft er naar om dit jaar al ver te komen met het opknappen van de omgeving van de Bijenkorf.