MIDDENMEER - Uit oogpunt van verkeersveiligheid is besloten om de Groetweg om te vormen van een 80 km weg naar een 60 km zone.

De weg is daarom enige tijd afgesloten op 5 en 7 september tussen 7.00 en 16.00 uur voor doorgaand verkeer. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar er kan (verkeers)hinder ontstaan. Houd hier rekening mee als u de weg op gaat.

Wat gaat er precies gebeuren?

Om van de Groetweg een 60 km zone te maken gaan we de complete weginrichting veranderen. De oude belijning wordt verwijderd, er worden rode fietsstroken aangebracht aan beide zijden van de weg en de bebording wordt aangepast aan de nieuwe inrichting.