HOLLANDS KROON - Vrijwilligerswerk is enorm belangrijk voor onze samenleving. Daarom heeft het college besloten om Verklaringen omtrent gedrag (VOG) met onmiddellijke ingang gratis te verstrekken aan medewerkers van vrijwilligersorganisaties die werkzaamheden verrichten in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.

Voorwaarden voor geschikte locaties

Aan de gratis verstrekking zijn de volgende voorwaarden gesteld:
•    De organisatie werkt in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.
•    De organisatie valt niet onder de huidige regeling van het Ministerie.
•    De organisatie voldoet aan de overige voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie op dit moment stelt.

De huidige regeling en de overige voorwaarden zijn te vinden op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie.