SCHAGEN - Bijna alle kunst uit de voormalige gemeentehuizen wordt in bruikleen gegeven aan het Regius College aan de Julianalaan in Schagen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners genieten van kunst. De overdracht van de kunstwerken vindt plaats tijdens de gemeentelijke verhuizing.

Eind februari keert vrijwel de gehele gemeentelijke organisatie terug naar het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen. Daar zal dan nog een kleine collectie kunst te zien zijn aan de schaarse wanden. De verbouwing van het gemeentehuis heeft veel meer grote open ruimtes opgeleverd. Het nadeel daarvan is dat er veel minder muren zijn overgebleven om kunst aan te hangen.

Burgemeester en wethouders hebben daarom in december besloten de kunstwerken in bruikleen te geven aan het Regius College. Daar zijn verschillende redenen voor. Het Regius heeft zelf een collectie beeldende kunst. De school heeft een lange traditie van aanschaf en beheer van kunst. Er lopen meer dan 3000 leerlingen rond in de school die dagelijks vele kunstwerken zien. Het is voor hen –en anderen- makkelijk om ter plekke meer kennis te nemen van een kunstwerk. Omdat via een QR-code meer informatie komt over de naam van de kunstenaar, wanneer het is gemaakt en wat het voorstelt. Ook wordt kennis over kunst opgenomen in cultuur- en andere lessen.

De schilderijen en beelden zijn door de kunstcommissie Harenkarspel verhuisd. Deze commissie wordt gevormd door Bea Smit, Bertie van Mourik en Cees de Wagt. Hun inspanningen waren onder leiding van Rutger Jan Bredewold van de adviescommissie beeldende kunst Schagen. De keuze welke kunst in het gemeentehuis komt en welke naar het Regius gaat, doen genoemde kunstkenners. In de carnavalsvakantie worden de kunstwerken in de school opgehangen. Zodra alles in orde is, volgt een rondleiding onder leiding van Rutger-Jan Bredewold. We maken zo snel mogelijk bekend wanneer dat zal zijn.