SCHAGEN - Heb je de gemeentelijke belastingen niet betaald? Dan sturen wij voortaan eerst een herinnering in plaats van meteen een aanmaning met extra kosten te sturen. Dit jaar hebben we voor het eerst een herinneringsbrief gestuurd naar inwoners die de gemeentelijke belastingen nog niet betaald hadden. Hiermee willen we onze dienstverlening verbeteren.

Vroeger, tot en met 2016, deden we dat anders. Had iemand de gemeentelijke belasting nog niet betaald? Dan kreeg diegene een aanmaning mét extra kosten. Niet leuk voor ons om zo’n brief sturen, maar vooral niet leuk voor inwoners om zo’n brief te krijgen. Dat kan anders!, dachten ze bij het team Belastingen.

Heeft iemand zijn belastingen nog niet betaald? Dan sturen we voortaan eerst een herinneringsbrief. Dit jaar hebben we er 2100 verstuurd. Hierna volgde veel betalingen, betalingsafspraken, automatische incasso’s, adreswijzigingen, kwijtscheldingen enzovoorts. In totaal maar liefst 1300!

De termijn voor het betalen naar aanleiding van de herinnering is inmiddels voorbij. Het aantal aanmaningen dat we nu hebben moeten versturen: 800. In deze aanmaning staan wél de extra kosten die de gemeente in rekening brengt.€ 7 voor openstaande bedragen tot € 454 en € 16 voor bedragen vanaf € 454.

Ter vergelijking: in 2016 stuurde de gemeente 1900 aanmaningen. In totaal stuurden we vorig jaar 25.000 aanslagen.