SCHAGEN - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de derde prijs HSSN gewonnen. Dit won HHNK voor de restauratie van de duikersluis van de Burghorn in de Oudedijk (1739) in Schagen.

De stichting historische sluizen en stuwen Nederland (HSSN) vond dit project zo goed en mooi dat zij het beloonde met de derde ‘Sluizen en Stuwenprijs 2017’. Het HHNK is heel blij met deze landelijke blijk van waardering en het mooie resultaat. Dat vindt gemeente Schagen ook. Meer informatie en het juryrapport zijn te lezen op de website www.sluizenenstuwen.nl