SCHAGEN - Sinds 2015 steunen wij als gemeente de Schager uitdaging, een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en lokale ondernemers. Hoewel de steun niet verder dan 2017 was toegezegd, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten deze steun ook de komende drie jaar te blijven verlenen.

Maatschappelijke waarde

Een dierenweide voor Midgard, een plan van aanpak voor het Alzheimer Café, meubilair voor de reddingsbrigade… dit zijn enkele voorbeelden van de tientallen matches die dankzij de Schager uitdaging zijn gerealiseerd. Wethouder Ben Blonk zegt hierover: “De resultaten die de Schager uitdaging tot nu toe heeft bereikt bewijzen dat samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en particulieren gigantische maatschappelijke waarde heeft. Als de gemeente daar in deze fase een steentje aan moet bijdragen, dan doen we dat van harte.”

Ondernemers dragen het meeste bij

De steun betreft een jaarlijks bedrag van € 15.000. Daar staat tegenover dat de Schager Uitdaging in de eerste twee jaar, 2015 en 2016, samenwerkingsverbanden heeft gerealiseerd met een maatschappelijke waarde van meer dan € 200.000. De totale begroting van de Schager Uitdaging voor 2018  bedraagt € 43.436,- .

De gemeente levert een bijdrage van € 15.000,- en het resterende bedrag wordt door de deelnemende ondernemers bijeengebracht. De gemeente stelt bovendien een extra bedrag van € 2.500,- beschikbaar voor de organisatie van een maatschappelijke beursvloer in november 2017. “Zo’n beurs is een waardevol evenement,” zegt wethouder Blonk, “netwerken worden vergroot en versterkt, vraag en aanbod komen bij elkaar, maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd… daar profiteert de hele gemeenschap direct of indirect van. Ik hoop dat ook deze beurs een groot succes wordt; dat is de Schager Uitdaging wel toevertrouwd.”