SCHAGEN - Dinsdagmiddag 24 oktober om 16.00 uur is de feestelijke start van de aanleg van het Polderpark en Ontmoetingsplein in Oudesluis. Dit gebeurt bij het toekomstig Polderpark in de Melchiorstraat (nr. 41). De aanleg van het Polderpark en Ontmoetingsplein worden mogelijk gemaakt door het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt.

De inwoners van Oudesluis en de gemeente hebben veel voorbereidend werk verricht. Daarom kunnen, eerder dan gedacht, het park en plein nu al tot uitvoering worden gebracht. De start is dus feestelijk.

De aanleg wordt gedaan door De Wilde Infra & Cultuurtechniek. Dit bedrijf maakt van deze gelegenheid gebruik en zal zich introduceren bij de mensen uit het dorp.

Voorlopig programma
16:00 uurAanloop (Polderpark)
16:10 uur

Openingswoord wethouder Jelle Beemsterboer(Polderpark)

16:15 uur

Starthandeling wethouder o.l.v. De Wilde Infra- & Cultuurtechniek (Polderpark)

16:45 uur

Introductie De Wilde (De Oude Herberg)

17:15 - 18:00 uurInformeel -

kennis uitwisselen en gelegenheid tot stellen van vragen - onder het genot van een drankje (De Oude Herberg)

De ontwikkeling in Oudesluis is onderdeel van ‘De Kop Werkt!’, een regionaal Stimuleringsprogramma van de vier gemeenten en de provincie in de Kop van Noord-Holland. Hierin wordt ondermeer de leefbaarheid in de kleinere kernen aantrekkelijk gehouden. Totale investering voor het dorpsontwikkelingsplan is € 500.000,-

Nadere informatie over De Kop Werkt! staan op de websites ontwikkelingoudesluis en www.dekopwerkt.nl