SCHAGEN - De naam van de politieke partij DNA (Duurzaam Alternatief Schagen) verandert in Duurzaam Schagen. 

De partij had hiervoor een verzoek ingediend bij de voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met de nieuwe naam Duurzaam Schagen doet de partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In het zogeheten ‘register aanduidingen politieke groeperingen’ is de naam ook veranderd.