HOLLANDS KROON - Uit belevingsonderzoek is gebleken dat hondenpoep één van de grootste ergernissen is onder inwoners. In de verkorte Apv is de regel over het opruimen van hondenpoep niet verdwenen. Naast elkaar aan te blijven spreken op gedrag faciliteren we ook het initiatief om samen tot een oplossing voor de hondenpoep te komen. Een voorbeeld hiervan is de proef ‘Geen poep op de stoep’ in Breezand, waar elf depodog-bakken zijn geplaatst. Vanwege het succes besluit het college de bakken op aanvraag van inwoners ook in andere kernen en dorpen mogelijk te maken.

Speciale zakjes
In samenwerking met Kernbeheer, de dorpsraad Breezands Belang en hondeneigenaren is het signaal uit de samenleving opgepakt en de plaatsing van depodog-bakken uitgevoerd. Deze bakken zijn voorzien van speciale zakjes waarmee hondenpoep opgeraapt en vervolgens in de bakken gegooid kan worden. Inwoners van Breezand zorgen voor het aanvullen van de zakjes en wij zorgen voor het regelmatig legen van de bakken. Bij de evaluatie van de proef is gebleken dat de depodog-bakken iedere week vol zitten. Dit scheelt veel overlast van hondenpoep in de openbare ruimte.

Op initiatief van inwoners
Vanwege het succes in Breezand willen we de uitrol van de depodog-bakken ook mogelijk maken in andere dorpen en kernen. Hiervoor inventariseren we graag op welke locaties behoefte is aan depodog-bakken in combinatie met veel gebruikte uitlaatroutes. Daarnaast moet er minimaal één aanspreekpunt zijn voor het project of de uitlaatroute. Het aanspreekpunt regelt het aanvullen van de zakjes en draagt zorg voor het afsluiten van de bakken met een veiligheidsklep op oudejaarsavond.

Jaarlijks budget
Er wordt een jaarlijks budget ter beschikking gesteld voor de plaatsing van de bakken. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Wanneer het beschikbare geld op is, worden de aanvragen doorgeschoven naar het volgende jaar.

Contact
Heeft u interesse in de depodog-bakken en wilt u hieraan bijdragen? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden via kernbeheer@hollandskroon.nl