SCHAGEN - De heer G. Moeijes heeft woensdag 30 augustus de bronzen Carnegie heldenpenning ontvangen voor het redden van mevrouw Kant-Stammes op 27 november vorig jaar. De heer Moeijes kreeg de heldenpenning uit handen van burgemeester Marjan van Kampen.

Vorig jaar kwam mevrouw Kant-Stammes met haar scootmobiel onderaan de Westfriese dijk in het koude water terecht. De heer Moeijes werd hierop geattendeerd. Hij glibberde daarop het steile talud af en ging het koude water in om haar te redden. Na acht minuten in het koude water te hebben gestaan, hebben de hulpdiensten mevrouw Kant-Stammes en de heer Moeijes weer op de dijk gezet.

Carnegie Heldenfonds

In de statuten van de Stichting Carnegie Heldenfonds staat dat iemand een onderscheiding kan ontvangen als hij of zij met gevaar voor eigen leven het leven van een ander heeft gered of daar een poging toe heeft gedaan. Het bestuur van de stichting is van mening dat het optreden van de heer Moeijes, gelet op zijn leeftijd en de tijd van het jaar, gepaard is gegaan met enig gevaar voor hem zelf. Daarom heeft het bestuur besloten de heer Moeijes de bronzen legpenning en het loffelijk getuigschrift toe te kennen.