SCHAGEN - Samen met de brandweer gaan we onderzoeken hoe het staat met de brandveiligheid op de vijftig recreatieparken die gemeente Schagen rijk is. Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid op het park, naar bluswatervoorzieningen en brandveiligheid. Aansluitend krijgen de bewoners en huiseigenaren informatie over brandveiligheid en het nut van brandmelders.

Op een recreatiepark kom je meestal om enige tijd zo prettig en recreatief mogelijk te verblijven. Dan denk je niet meteen aan brandrisico’s of wat je moet doen bij brand. Huisjes staan echter wel vaak dicht bij elkaar. Bij calamiteiten kan brand overslaan.

De brandweer houdt wel eens oefeningen op de parken. Zij willen exact weten hoe de huisjes snel te bereiken zijn. Omdat het niet bij alle parken duidelijk is wie verantwoordelijk is voor brandveiligheid, komt de brandweer nu ook preventief in actie. Met een goede brandveiligheid wordt de kans op mogelijke slachtoffers zo klein mogelijk.

Bij het onderzoek horen ook informatiebijeenkomsten op de parken, georganiseerd door de brandweer. Wat de brandweer uiteindelijk wil bereiken, is dat alle recreatiewoningen een werkende rookmelder hebben; de bewoners goed op de hoogte zijn over brandveiligheid en hoe zij brand en ongevallen bij brand kunnen voorkomen.