SCHAGEN - PALLAS laat bodemonderzoek plegen op en rond de site van de Onderzoekslocatie Petten (OLP). Af en toe zijn daarvoor verkeersmaatregelen nodig.

PALLAS voert diverse onderzoeken uit ter onderbouwing van de verschillende vergunningen procedures. Bij de onderzoeken naar de karakterisering van de bouwplot (‘site characterisation’) wordt onder andere naar de ondergrond gekeken. PALLAS gaat in de komende maanden aanvullend bodemonderzoek doen. Uit dit seismologisch onderzoek volgen de eisen die gesteld moeten worden aan het ontwerp, zodat de PALLAS-reactor veilig gebouwd kan worden. Hiermee wordt voldaan aan de internationale richtlijnen voor het oprichten van een nieuwe reactor.

Het veldwerk zal bestaan uit het opwekken van trillingen op en nabij de toekomstige bouwplot en het plaatsen van meetapparatuur. PALLAS meldt dat het werkmateriaal zichtbaar zal zijn. Verder overlast voor de omgeving wordt niet verwacht. De trillingen zullen niet voelbaar zijn voor de directe omgeving.

Het bedrijf Rizzo Associates start begin oktober met de werkzaamheden. Deze worden overdag uitgevoerd en zullen enkele weken duren, maar nooit langer dan een paar dagen op dezelfde plek. De meeste werkzaamheden vinden plaats in de openbare ruimte. Als er onderzoek nodig is op privaat terrein, vraagt PALLAS van te voren toestemming aan de landeigenaar.

Om de werkzaamheden goed te laten verlopen, zijn gedurende korte tijd op sommige plaatsen

verkeersmaatregelen nodig. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de metingen effectief te laten verlopen. De verkeersmaatregelen worden uiteraard zo beperkt mogelijk gehouden en zijn afgestemd met de gemeente. De OLP en omgeving blijft te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten en noodzakelijk verkeer.

Mocht u vragen hebben over dit seismologisch onderzoek en /of de verkeersmaatregelen, aarzel dan niet om contact met PALLAS op te nemen. Dat kan via telefoonnummer: 088 - 20 24 024 (tijdens kantooruren) of via de mail: info@pallasreactor.com.