SCHAGEN - Het is twee jaar geleden dat de gemeenteraad van Schagen het subsidiebeleid heeft vastgesteld. Daarover wil de gemeente graag met verenigingen in gesprek. Er zijn in die twee jaar vast ervaringen opgedaan. Bijvoorbeeld dat een vereniging een samenwerking is aangegaan, nieuwe activiteiten is gestart of iets juist niet meer doet. Wat zijn de plannen van verenigingen voor de toekomst? Ter inspiratie aan andere verenigingen wordt ook gesproken over activiteiten die zijn ondernomen om inkomsten te generen.

Hierover wil gemeente Schagen met de verenigingen op een actieve en inspirerende wijze van gedachten wisselen. Daarom nodigt de gemeente hen uit voor de bijeenkomst op:

Donderdag 15 juni voor de cluster Sport  om 19:30 uur
Woensdag 28 juni voor de cluster Welzijn en Zorg om 13:00 uur
Donderdag 29 juni  voor de cluster Cultuur en Jeugd om 19:30 uur

Voor deze avonden is een spreker uitgenodigd die de aanwezigen meeneemt in de wereld van crowdfunding “Het lukt ons”. Daarnaast is een spreker aanwezig die verenigingen op ideeën kan brengen om de vereniging te versterken door bijvoorbeeld samenwerking.

Gemeente Schagen wil benadrukken dat deze bijeenkomst niet over het accommodatiebeleid gaat.