GEMEENTE HOLLANDS KROON - Het college biedt een sluitende conceptbegroting aan de gemeenteraad aan. De teneur van de begroting is dat Hollands Kroon een financieel gezonde gemeente is. De lasten voor inwoners blijven vrijwel gelijk en er gaat extra geld naar de bestrijding van onkruid. Er is ruimte voor ambities, maar een behoudende lijn is verder wel op zijn plaats.

Wethouder Theo Meskers: “Het college is blij dat we deze begroting aan de raad kunnen presenteren. Onze financiële positie is solide. Hoewel we ons in 2018 geen grote investeringen kunnen veroorloven, blijft er ruimte om verder te groeien. Ook blijft er ruimte om onvoorziene tegenvallers op te vangen.”

Activiteiten

De begroting is ingedeeld in vier thema’s: bedrijvigheid, dienstverlening, vitaliteit en leefbaarheid. Hieronder geeft het college per thema de belangrijkste focuspunten.

Bedrijvigheid
Economie
Op het bedrijventerrein aan de Hoornseweg in Middenmeer komt het nieuwe hoofdkantoor van Aero Works. We gaan daarna verder met het ontwikkelen van de volgende fase van dit bedrijventerrein.

Recreatie en toerisme
Na de wandel- en fietsroutes door Hollands Kroon wordt in 2018 het sloepen netwerk in onze gemeente uitgerold. U kunt vanuit één van de jachthavens in onze gemeente het achterland in varen. Een bijzondere belevenis!

Dienstverlening en bedrijfsvoering
Financiën
Het bedrag dat u kwijt bent aan gemeentelijke heffingen en OZB stijgt nauwelijks. Dat is goed voor uw koopkracht!

Vitaliteit
Onderwijs
Komend jaar start de bouw van nieuwe scholen in Slootdorp en Hippolytushoef. In beide gevallen gaat het om een Integraal Kind Centrum, waarbij onderwijs, voor- en naschoolse opvang samengaan met onder andere zorgfuncties voor kinderen. Hollands Kroon zorgt goed voor haar jeugd. Uitgangspunt is dat alle kinderen meedoen. Niemand staat buiten spel!

Werk & inkomen
Wie langdurig zonder werk zit maar dit wil veranderen, heeft volop mogelijkheden om aan de slag te gaan. Meld u aan bij ons wijkteam om meer te horen over de kans op omscholing en de sectoren die zitten te springen om mensen.

Zorg
Hollands Kroon besteedt veel geld aan zorg en ondersteuning, voor jong en oud. Daarbij werken we aan oplossingen op maat. Wilt u meer weten? Bekijk het

totale overzicht.

Leefbaarheid
Openbare ruimte
Het budget van team Kernbeheer is verruimd. Dat betekent meer kans op het realiseren van uw eigen idee in de buitenruimte van uw eigen dorp of straat. Heeft u ideeën? Meld dit bij ons aan!

Onkruidbeheersing
Het bestrijden van onkruid in de openbare ruimte wordt steeds lastiger. Dat komt omdat chemische bestrijdingmiddelen verboden zijn. Voorstel is daarom aan de gemeenteraad om daar extra geld voor uit te trekken.

’t Veld / Wieringerwerf
Voor ’t Veld wordt gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe woonwijk: ’t Veld Noord. Met de inwoners van Wieringerwerf wordt al enige tijd van gedachten gewisseld over een opknapbeurt van het dorp. Komend jaar worden de plannen uitgewerkt en beginnen de eerste werkzaamheden, onder andere met de vernieuwing van de riolering.

Vergadering gemeenteraad over begroting

De raad behandelt de begroting op donderdagavond 2 november. De vergadering start om 17.00 uur. Er wordt gezorgd voor een buffet voor alle aanwezigen, ook voor belangstellenden. De stukken zijn twee weken voorafgaand aan de vergadering te vinden in de

vergaderkalender. Daar vindt u dan ook de conceptbegroting. Uiteraard bent u van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Inspreken kan ook. Neem hiervoor contact op met de griffie.