NOORD HOLLAND - De welvaart in Noord-Holland groeit. Dat blijkt uit de ‘Barometer Welvaart en Welzijn’ van de provincie Noord-Holland. Hierin brengt de provincie alle factoren bij elkaar die bepalend zijn voor welvaart en welzijn.

Zo is het gemiddelde inkomen van de Noord-Hollander verder gestegen en de werkloosheid verder afgenomen.

De barometer Welvaart en Welzijn is onderdeel van de Economische Uitvoeringsagenda van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Deze barometer helpt ons en onze gemeenten de juiste keuzes te maken om onze welvaart, onze leefomgeving en werkgelegenheid structureel te versterken en op lange termijn veilig te stellen.”

De barometer Welvaart en Welzijn laat in één oogopslag zien hoe Noord-Holland ten opzichte van de rest van Nederland scoort op het gebied van economie, demografie, wonen, inkomen & vermogen, werk, opleiding, milieu & leefomgeving en levensgeluk. De provincie loopt hiermee vooruit op de ontwikkeling van een monitor Brede Welvaart door het CBS, zoals in april 2016 door de parlementaire onderzoekscommissie Grashof is geadviseerd aan het kabinet.

Economische Uitvoeringsagenda

Voor de periode 2016 – 2019 trekt de provincie € 90 miljoen uit om de Noord-Hollandse economie duurzaam aan te jagen. In de Economische Uitvoeringsagenda is € 18 miljoen opgenomen om (duurzame) innovaties van het midden- en kleinbedrijf te helpen ontwikkelen. Voor maatregelen die bestaande werklocaties aantrekkelijker en duurzamer maken is ruim € 14 miljoen beschikbaar en voor herstructurering in de glastuinbouw bijna € 10 miljoen.