SCHAGEN - U heeft na een ongeluk waarbij u gewond raakt meestal recht op materiële en immateriële schadevergoeding. Deze vormen van schadevergoeding zijn anders, maar niet van elkaar los te koppelen. Samen vormen ze de schadevergoeding waar u recht op heeft na een ongeluk. In dit artikel gaan we uitgebreider in op deze twee vormen van schadevergoeding.

Materiële en immateriële schadevergoeding


Stel dat u gewond bent geraakt door een verkeersongeluk. U loopt dan niet alleen lichamelijke schade op, maar krijgt ook met kosten te maken. Deze kosten zijn onder te verdelen in verschillende materiële schadeposten en één immateriële schadepost:

- Materiële schadeposten zijn de kosten die in geld zijn uit te drukken
- De immateriële schadepost is voor uw pijn, verdriet en tijdelijk verminderde levenslust

Het gaat hierbij dus om tastbare en emotionele schade. De ene vorm van schade kunt u bewijzen met bonnetjes of berekenen op basis van het aantal uur. De andere vorm van schade is onzichtbaar voor de buitenwereld en moeilijk te berekenen, maar kan wel een grote invloed hebben op uw leven.

Wat valt onder de materiële schadevergoeding?


Onder de materiële schade verstaan we dus alle tastbare schade. Deze schade kunt u rechttrekken met een vergoeding, repareren of iemand voor inschakelen. Ook kunt u deze schade op de een of andere manier bewijzen. U kunt hierbij denken aan:

- Gemiste inkomsten, bijvoorbeeld als uw werkgever tijdens uw afwezigheid slechts 70% van uw loon doorbetaalt
- Medische kosten waaronder de kosten voor uw eigen risico, hulpmiddelen en andere kosten die buiten uw zorgbundel vallen
- Reiskosten van en naar doktersafspraken
- StudievertragingHuishoudelijke hulp
- Extra dagen kinderopvang
- Hondenuitlaatservice
- Verlies aan zelfwerkzaamheid, bijvoorbeeld wanneer u uw huis en tuin niet meer zelf kunt onderhouden door uw letsel
- Schade die aan uw persoonlijke eigendommen is ontstaan zoals uw kleding, laptop en voertuig
- Kosten zonder nut, bijvoorbeeld een sportabonnement waar u tijdelijk geen gebruik van kunt maken
- Aanpassingen aan uw woning zoals een traplift of verhoogd toilet
- En meer

Alle schade die direct of indirect is veroorzaakt door het ongeluk, moet vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij. Daarbovenop krijgt u nog wettelijke rente over uw gehele schadevergoeding vanaf de dag van het ongeluk.

Wat valt onder de immateriële schadevergoeding?


Onder de immateriële schadevergoeding verstaan we dus uw emotionele schade. De pijn, het verdriet en de tijdelijk verminderde levenslust die u ervaart door het ongeluk. Deze schade kunt u niet bewijzen, omdat het niet zichtbaar is en ieder slachtoffer dit anders ervaart. Onder deze vorm van schadevergoeding valt maar één schadepost: het smartengeld.

Het smartengeld kan uw verdriet niet wegnemen of repareren. Deze vorm van schadevergoeding is bedoeld om uw verdriet te erkennen. Om te erkennen dat deze schade ook door het ongeluk is ontstaan.

De emotionele schade wordt berekend door naar uw persoonlijke situatie te kijken. Wat hierbij bijvoorbeeld van belang is, is:

- Hoe traumatisch het ongeluk voor u is geweest
- Wat voor letsel u heeft opgelopen: kunt u weer volledig herstellen of heeft u blijvend letsel opgelopen
- Welke invloed het ongeluk en uw verwondingen op uw dagelijkse leven hebben (gehad)Welke invloed zichtbare littekens op uw dagelijkse leven hebben
- Hoeveel pijn u heeft geleden na het ongeluk en tijdens het herstelproces
- Al deze ervaringen worden meegenomen in de berekening van het smartengeld.

Claimen van materiële en immateriële schadevergoeding

U heeft na een ongeluk in de meeste gevallen recht op materiële en immateriële schadevergoeding. Deze vergoeding claimt u bij de verzekeraar van de tegenpartij. Dit is alleen niet zo eenvoudig als het klinkt. De verzekeraar zal vrijwel altijd met u in discussie gaan over de oorzaak van het ongeval en uw schade. U moet de aansprakelijkheid ook juridisch kunnen onderbouwen. Bovendien moet u scherp zijn als u al uw schade vergoed wilt krijgen. U moet namelijk zelf al uw schadeposten aantonen en berekenen. Helaas worden veel schadeposten door slachtoffers over het hoofd gezien.

U kunt uw volledige schadevergoeding ook laten claimen door een ervaren jurist. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij letselschadebureau JBL&G. Uw persoonlijke jurist gaat dan de discussies voor u aan met de verzekeraar. Bovendien bent u er dan wél zeker van dat al uw schade wordt vergoed, omdat uw jurist precies weet waar u recht op heeft. Bovendien is deze hulp kosteloos voor u, omdat de verzekeraar ook de buitengerechtelijke kosten van uw jurist moet vergoeden. Het enige dat u dan nog hoeft te doen, is herstellen van uw letsel.