SCHAGEN - De eerder aangekondigde afsluiting van de Muggenburgweg aan de oostkant van de N241 vanaf donderdag 22 december 2016 is uitgesteld.

Door een te lage temperatuur was het niet mogelijk om de laatste laag asfalt – de geluidsreducerende deklaag – aan te leggen en de belijning en wegmarkering tijdig op de nieuwe weg aan te brengen. Dit betekent dat het doorgaand verkeer ter hoogte van de rotonde Witte Paal / Haringhuizerweg gebruik blijft maken van de parallelweg naast de N241 tot de genoemde werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Zodra de weersomstandigheden het toestaan worden in het nieuwe jaar de werkzaamheden hervat en wordt de nieuwe hoofdrijbaan opengesteld voor verkeer.

Omleidingen (brom)fietsverkeer

Als gevolg van het niet openstellen van de nieuwe hoofdrijbaan wordt de rotonde Witte Paal / Haringhuizerweg nog niet in gebruik genomen blijft de (brom)fietsoversteek bij de rotonde  afgesloten. De huidige oversteek voor (brom)fietsers bij de Muggenburgerweg blijft open.

Een kaartje met afsluitingen en oversteken voor (brom)fietsers N241 vindt u op www.noord-holland.nl/n241, onder het kopje Bereikbaarheid.

Aansluiting N241 Snevert open

De werkzaamheden bij de aansluiting van de Snevert op de rotonde Kogerlaan zijn wel uitgevoerd en vanaf 22 december 2016 is deze aansluiting op de N241 opengesteld voor al het verkeer.