Kruijff en Rijntjes weten precies wat er geregeld moet worden en begeleiden u van A tot Z. Ook als u ondernemer bent, bij ruzie of vreedzame samenwerking, wij zijn van alle markten thuis.Dit is het 12 stappenplan bij scheiding met een mediator:


- Intake

Wat speelt er? Zijn er bijzonderheden?

- Recht op toevoeging?

Is er recht op een (voorlopige!) toevoeging en draagt de Raad (deels) de kosten van de mediation?

- Mediationovereenkomst

Opdrachtbevestiging tot mediation en afstemmen wat van elkaar verwacht mag worden.

- Minderjarige kinderen? Checklist ouderschapsplan!

Een ouderschapsplan is in veel gevallen verplicht. De vragenlijst bevat te bespreken onderwerpen. De gemaakte afspraken worden opgenomen in het ouderschapsplan.

- Gesprek met kinderen

Op een neutrale manier wordt door Ria met de kinderen gesproken. Zij mogen Ria alles vragen. In een gezinsoverleg komt alles samen.

- Financiële aspecten

Met een checklist worden de benodigde documenten en bestaande afspraken bij elkaar gezocht.

- De vermogensberekening en - verrekening

Alle documenten worden doorlopen; pensioenen, schulden, huwelijkse voorwaarden, de gevolgen van het verdelen of verrekenen. Aansluitend wordt de alimentatie berekend.

- Presentatie financiën

Het resultaat wordt gepresenteerd met ruimte voor vragen en uitleg.

- Het convenant

Alle afspraken worden vastgelegd in het convenant. Deze afspraken moeten op één manier te interpreteren zijn. Nu, maar ook over 10 jaar.

- De slotbijeenkomst, tekenen van het convenant met de advocaat

Een advocaat is nodig om het verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. We werken samen met een advocaat, maar uiteraard bent u vrij van keuze.

- Uitspraak rechter na gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Bij mediation ontstaat een gezamenlijk verzoek tot scheiden. Wanneer u het samen eens bent en de afspraken wijken niet af van de wet, zal de rechter het convenant van toepassing verklaren. De uitspraak ontvangt u in de beschikking.

- Inschrijven bij de burgerlijke stand

De beschikking moet worden ingeschreven in het huwelijksregister bij de burgerlijke stand. Pas dan bent u officieel gescheiden.


Voordelen van scheiden met een mediator:

- Besparing van geld,

- Onuitgesproken zaken worden besproken,

- U heeft ruimte tot onderhandelen en samen tot de oplossing te komen die bij u past!


https://www.kruijff-rijntjes.nl/