SCHAGEN - Donderdagmiddag 9 november geeft de Schager Uitdaging een bordje, voor in de hal van het gemeentehuis. Wethouder Ben Blonk neemt het bordje om 11.30 uur in ontvangst uit handen van Co Wiskerke van de Schager Uitdaging.

Op het bordje staat de eervolle vermelding dat de gemeente ‘founder’ oftewel initiatiefnemer is van de Schager Uitdaging. Daarin is de gemeente niet de enige. Renate van der Laan van de Schager Uitdaging meldt dat alle partners dit bordje ontvangen.

Wethouder Ben Blonk: “De Schager Uitdaging verbindt maatschappelijk betrokken ondernemers met maatschappelijke organisaties, om hen te ondersteunen. Zo laten bedrijven hun betrokkenheid bij de samenleving in Schagen zien. De SU bemiddelt in vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht. Met het samen oplossen van maatschappelijke vraagstukken verbetert het leefklimaat en dat draagt bij aan het geluk in de samenleving.”

Ook op het elektronische scherm in de hal van het gemeentehuis zal de tekst van het bordje worden vertoond. Het bordje zelf komt te staan in de vitrine in de hal.