HOLLANDS KROON - In april verandert de inzameling van afval in Hollands Kroon doordat u dan een container voor plastic, blik en pak krijgt. Hierover heeft u een brief van ons ontvangen met meer informatie. De container maakt het nog makkelijker voor u om dit afval apart te houden. Op dit moment komen in Hollands Kroon nog veel herbruikbare materialen terecht in de restafvalcontainer. En dat is zonde, want door afval goed te scheiden, kunnen van waardevolle grondstoffen weer nieuwe producten worden gemaakt.

Wijziging van de inzameling

HVC leegt de plastic-container een keer per vier weken. Op dit moment bestaat in Hollands Kroon het afval in de grijze containers voor 80% uit materialen die er niet in horen. Als u thuis uw gft en etensresten, glas, oud papier en karton en plastic verpakkingen, lege pakken en blik goed apart houdt, blijft er nog maar weinig restafval over. Daarom wordt de restafvalcontainer vanaf de invoering van de plastic-container een keer per vier weken geleegd. Voor gft blijft HVC een keer per twee weken langskomen. Bij inwoners van hoogbouw worden de zakken voor plastic, blik en pak vanaf april vaker opgehaald. Dit was eens per vier weken en wordt eens per twee weken.

Levering plastic-container

HVC heeft het bedrijf Inovim ingehuurd om de plastic-containers (grijs met een oranje deksel) bij de woningen aan te bieden. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Een week voor de komst van de container krijgt u een brief waarin staat wanneer deze container geleverd wordt.

Meer scheiden, minder verspillen

Wij vinden het belangrijk om afval goed te scheiden. De container voor plastic, pak en blik is een van de manieren om dit te stimuleren. Uit de ervaring bij gemeenten, waar deze container is ingevoerd, blijkt dat twee tot drie keer zoveel plastic, blik en pak wordt ingezameld (+ 200%) en 15 tot 20% minder restafval. Samen kunnen we meer afval scheiden en daarmee verspillen we minder waardevolle materialen.

Vragen

Heeft u vragen? Kijk dan bij‘veel gestelde vragen’ in het groene blok op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.