SCHAGEN - De campagne om in de hele gemeente Schagen glasvezel te krijgen loopt tot 31 december. Burgemeester en wethouders overleggen met E-fiber over de voortgang.

Het aantal aanmeldingen van mensen die over willen stappen van hun huidige provider naar glasvezel valt tegen. De gemeente heeft met E-fiber de afspraak tot en met 31 december te participeren in de campagne. Half januari verwacht het college in overleg met E-fiber te beslissen of de promotiecampagne wordt voorgezet of stopt.

In de overeenkomst tussen E-fiber en de gemeente staan afspraken over de aanleg van glasvezel. Het unieke van de overeenkomst is dat E-fiber bij voldoende belangstelling ook glasvezel aanlegt in het buitengebied van Schagen. Er dreigt een unieke kans verloren te gaan. Ruim 1350 inwoners hebben zich wel opgegeven voor een aansluiting.