SCHAGEN - Vrijdagmorgen 2 juni om 10.00 uur ondertekenen wij met de Wooncompagnie een convenant over samenwerking tussen de Wooncompagnie en onze wijkteams. Het convenant wordt getekend door Ben Blonk, wethouder Samenleving van gemeente Schagen en Angelo van Rijn, gebiedsregisseur van de Wooncompagnie.

In de prestatieafspraken die vorig jaar zijn getekend en lopen tot het jaar 2020 staat genoemd dat er een overeenkomst moet komen waarmee huis-ontruimingen worden voorkomen. Wethouder Ben Blonk wil dat geen enkele inwoner tussen wal en schip terecht komt. Als er achterstand is in het betalen van huur, of er zijn schulden, wil de wethouder toch dat de mensen kunnen blijven wonen en niet op straat belanden. Dat wil de Wooncompagnie ook: zoveel mogelijk voorkomen dat er huisuitzettingen zijn.

Beide partijen willen voorkomen dat er woonoverlast ontstaat en willen verloedering stoppen. Omdat dit het woonplezier en het leefklimaat ernstig verstoren kan, het tot geestelijke en fysieke klachten kan leiden. De gemeente en Wooncompagnie willen dit samen aanpakken, waarbij het uitgangspunt is dat niemand tussen de wal en het schip valt. Het eerste doel is een maatwerk-oplossing te vinden, een op de persoon toegesneden oplossing.

De privacy van mensen moet daarbij gewaarborgd blijven. Daarom staan in het convenant regels waaraan medewerkers van de gemeente en de Wooncompagnie zich moeten houden. Gegevens mogen in principe pas uitgewisseld worden als de cliënt dat goed vindt, tenzij ernstig gevaar dreigt en ook na uiterste inspanning geen toestemming van de cliënt komt. Als de Wooncompagnie en de gemeente zonder toestemming van de cliënt diens persoonsgegevens uitwisselen, dan moeten zij de cliënt direct hierover informeren.

Deze en andere afspraken staan in de overeenkomst die op 2 juni wordt getekend. Volgend jaar, in 2018, wordt gekeken of het convenant goed werkt.