SCHAGEN - We gaan als gemeente jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een technische vakopleiding aanbieden om ze een betere kans op een baan te geven, of een startkwalificatie voor een vervolgopleiding.

Het gaat om een pilot waarin 15 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt gedurende 20 weken een opleiding in de elektro- en installatietechniek volgen op Mbo1 niveau. De opleiding is dus geschikt voor jongeren zonder startkwalificatie. Het is een praktisch ingestelde opleiding, waarbij naast de technische inhoud ook veel aandacht is voor coaching en begeleiding van de toekomstige werknemer. Wethouder Ben Blonk van Samenlevingszaken zegt hierover: “Het hebben van werk is een essentieel deel van een gelukkig leven. Werk verschaft een mens niet alleen inkomen, maar maakt ook dat je je met de gemeenschap verbonden voelt en zorgt voor zingeving en ontwikkelkansen. Daarom vind ik het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in onze gemeente de kans krijgen om aan het werk te gaan. Deze pilot is één van de manieren waarop we dit bevorderen. Jonge mensen een goede start bieden kan veel betekenen voor een succesvol volwassen arbeidsleven”

Werknemersvaardigheden

Tijdens het doorlopen van de opleiding kan de deelnemer een VCA-Basiscertificaat halen. Ook is er aandacht voor het opstellen van een CV/portfolio en krijgt men les in Nederlandse taalvaardigheid, rekenen, werknemersvaardigheden en Leren, Loopbaan en Burgerschap.

Bij een toekomstige werkgever gaat het vooral om de juiste houding en gedrag. Thema’s als op tijd komen, communicatie, samenwerking, veiligheid en respect voor elkaar krijgen veel aandacht. Het ontwikkelen van vertrouwen is belangrijk.

Kans op werk of vervolgopleiding

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers ook gelegenheid om excursies of korte stages te volgen bij werkgevers. Zo krijgen ze alvast een indruk van het werk dat ze na voltooien van de opleiding kunnen doen. Na het voltooien van de opleiding worden de deelnemers door de uitstroomunit van de gemeente bij werkgevers voorgesteld. Zij kunnen er ook voor kiezen om een vervolgopleiding te doen zoals BBL op MBO2-niveau.

Pilot

Deze pilot is een pilot van ons, de gemeente Schagen. De opleiding wordt verzorgd door VAK=FIT, een aanbieder die zich specifiek richt op het opleiden en begeleiden van kwetsbare jongeren naar technische functies. Na deze pilot beoordeelt de gemeente de resultaten. Als deze goed zijn en er voldoende kandidaten zijn kan de opleiding in de toekomst worden herhaald.