Dinsdag 29 november ondertekenden Wonen Plus Welzijn, Wooncompagnie, politie en de gemeente het convenant Buurtbemiddeling. In dit convenant staan de afspraken die partijen hebben gemaakt over waar buurtbemiddeling voor ingezet kan worden en hoe de partijen om gaan met het uitwisselen van privacy gegevens.

Gemeente Schagen is een hechte gemeenschap. Tóch komt het (helaas) wel eens voor: burenruzie. Als buren er onderling niet uit komen, kloppen ze vaak aan bij de woningcorporatie, politie of gemeente.

Doel: een oordeel of uitspraak krijgen over het conflict. Deze instanties kunnen, in vrijwel alle gevallen, alleen vanuit hun eigen expertise reageren. Door de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars wil de gemeente eraan bijdragen dat men samen met hun buren tot een oplossing kan komen, zonder het inschakelen van een derde partij. “Wij willen onze dienstverlening blijven verbeteren en met elkaar Schagen een nog mooiere en fijnere plek maken om te wonen en te werken,” aldus burgemeester Marjan Van Kampen.

Wat is buurtbemiddeling?

Ruzies of problemen tussen buren kunnen hoog opstapelen en het woongenot en de leefbaarheid in een buurt aantasten. Veelvoorkomende problemen zijn bijvoorbeeld rommel, geluidsoverlast, stank of verschillende leefwijzen. Buurtbemiddelaars worden ingezet als buren er samen niet uitkomen. Een buurtbemiddelaar helpt buren hun ergernissen of ruzies samen op te lossen.

Meer informatie kan men opvragen via info@buurtbemiddelingschagen.nl.