WIERINGEN - Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft de gerestaureerde Wierschuur in Hippolytushoef geopend. De Wierschuur heeft een nieuwe functie gekregen en wordt nu gebruikt als conferentieoord.

Gedeputeerde Staten hebben daarnaast besloten om het unieke pand op de provinciale monumentenlijst te plaatsen.
 
De Wierschuur werd in 1850 gebouwd voor de berging van zeewier dat onder meer werd gebruikt ter versterking van de Wierdijk. Omdat de schuur in de loop der jaren sterk was vervallen dreigde het pand gesloopt te worden. De Wierschuur is de enige overgebleven Wierschuur in het gebied en is daarom van grote cultuurhistorische waarde.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat het bijzondere object behouden blijft en schreef een prijsvraag uit om goede ideeën voor behoud en benutting te verzamelen. Daarnaast heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de ideeën. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een hoogwaardig en duurzaam gerestaureerd monument dat bepalend is voor de identiteit van de polder. Het pand heeft een nieuwe bestemming gekregen als conferentieoord met verblijfsaccommodatie en is toegankelijk voor een breed publiek. Om de Wierschuur voor de toekomst te behouden heeft de provincie besloten om de schuur op de provinciale monumentenlijst te plaatsen.

De herbestemming van de Wierschuur is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van de gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland die door de provincie samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Hollands Kroon is opgesteld nadat werd besloten om het Wieringerrandmeer niet te realiseren.