WAARLAND - Ze zijn er klaar voor, de leerlingen van groep 7 van de Sint Janschool in Waarland: vanaf nu nemen zij als jeugdverkeersbrigadiers het stokje over van de groep 8’ers die binnenkort de Sint Jan verlaten. Samen met volwassen verkeersbrigadiers staan de kersverse brigadiers iedere schooldag paraat om de oversteek bij de drukke Volleringweg waaraan de school ligt te beveiligen en zo hun jongere schoolgenoten te helpen veilig over te steken.

Om zich goed op hun taak voor te bereiden, hielden de leerlingen van groep 7 zich de afgelopen weken bezig met de theorie en praktijklessen rond het brigadiersschap. De instructie is verzorgd door de politie Schagen in samenwerking met de leden van de Commissie Verkeersbrigadiers Waarland. Namens de gemeente Schagen hebben de leerlingen de officiële aanstellingen uitgereikt gekregen, in samenwerking met agenten Frans van Diepen en Raymond van Rijn. Frans van Diepen zet zich al jaren intensief in voor de verkeersbrigade, maar gaat binnenkort met pensioen. Raymond van Rijn neemt het van hem over.

Het verkeersbrigadierschap is, zoals Veilig Verkeer Nederland het noemt, een ‘dienstbetrekking’ met de gemeente. De verkeersbrigadiers worden aangesteld door de gemeente en men is ook via de gemeente verzekerd.

De Commissie Verkeersbrigadiers Waarland is er trots op dat de verkeersbrigade, die al 28 jaar bestaat, dit belangrijke vrijwilligerswerk van de jeugd (samen met de volwassen vrijwilligers) kan blijven continueren. In Waarland hoort het ‘verkeersbrigadieren’ er net zo bij als het landelijk verkeersexamen in groep 7.