NEDERLAND - Een stilstaande auto wordt in de zon zeer snel heet, vaak tot wel 50 graden, ook al staan de ramen een stukje open. Ouders die op warme dagen hun kind achterlaten in een gesloten auto, brengen hun kind daarmee in levensgevaar. 

Als de lichaamstemperatuur van een kind oploopt tot 40 graden kan dat al tot symptomen leiden als duizeligheid, verwardheid en een rode huid. Met name zuigelingen vormen een groot risico omdat zij zelf hun temperatuur nog niet kunnen regelen. Ook honden zijn kwetsbaar: zij kunnen slecht hun warmte kwijt (honden zweten niet) en raken daardoor sneller oververhit.

Ziet u een hond of kind in een warme auto en denkt u dat de situatie riskant is? Bel dan 112 (kind) of (114) dier.