NOORD HOLLAND - Het officiële zwemseizoen start op maandag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat ook dit zwemseizoen weer op de website Zwemwater.nl.

Controle op zwemwater

Tussen 1 mei en 1 oktober 2017 wordt minimaal 1 keer per maand de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dit nog vaker gedaan. Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven. Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het  oppervlaktewater.    
                                                                                        
Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder meer een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Informatie

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op de website Zwemwater.nl. Ook de zwemwatertelefoon (088-10 21 300) biedt gratis actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. En dat geldt ook voor de zwemwaterapp. Nieuwe zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden ook gemeld via Twitter.

Verwijderd en nieuwkomers

De lijst van 2017 is ten opzichte van de lijst van 2016 op een aantal punten gewijzigd. Noord-Holland krijgt er dit jaar 1 nieuwe zwemplek bij en 2 zwemplekken zijn van de lijst gehaald. Zwemplek die er bij komt: Hooge Oude Veer (Hollands Kroon). De zwemplekken die van de lijst zijn gehaald: Purmerringvaart (Purmerend) en Spartelvijver Twiske Poort (Oostzaan).

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord houdt in opdracht van de provincie toezicht op de waterkwaliteit en de veiligheid.