SCHAGEN - Enkele weken geleden was er sprake van landelijke stopzetting van financiering aan de Kindertelefoon. Gemeente Schagen werd, net als andere gemeenten, gevraagd om dan als gemeente een overeenkomst te sluiten. Dat wilde gemeente Schagen doen, maar het blijkt niet meer nodig. De rijksoverheid betaalt.

De Rijksoverheid heeft besloten de financiering over te nemen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit doet de rijksoverheid omdat veel gemeenten de contracten met de Kindertelefoon, AKJ en Sensoor niet voor 1 juni geregeld kregen. Daardoor kwam het voortbestaan van deze organisaties in gevaar. De rijksoverheid neemt de financiering per 1 januari 2018 over. De gemeenten krijgen daarmee wel iets minder geld uit het gemeentefonds. Meer informatie staat in het bericht op Rijksoverheid.nl.

Voor gemeente Schagen betekent dit dat het collegebesluit om de Kindertelefoon te steunen niet meer geldt.  Wethouder Blonk van Samenlevingszaken is blij met het besluit van de rijksoverheid om de Kindertelefoon financieel te ondersteunen. “De Kindertelefoon is een luisterend oor voor kinderen en jongeren met problemen thuis, pestgedrag, liefdesverdriet en andere onzekerheden. Het is van essentieel belang dat dit zo blijft. Gehoord worden en een objectief advies krijgen, dat kan een groot verschil maken. Ik vind het van groot belang dat deze waardevolle voorziening blijft bestaan voor onze jeugd.”