NOORD-HOLLAND - Ouders met kinderen op kinderdagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro's meer kwijt te zijn. Doordat pedagogische medewerkers voortaan één baby minder onder de hoede mag hebben, zien vooral kleine opvanglocaties de kosten explosief stijgen. Dat becijferde de Brancheorganisatie Kinderopvang, meldt het AD.

Uit een rapport blijkt dat de kosten voor dagverblijven met ruim 7 procent stijgen. Met name de kleine locaties voelen de veranderingen in de portemonnee. Via een verhoging van de kinderopvangtoeslag krijgen ouders een deel van die rekening terug, maar de brancheorganisatie verwacht dat de prijzen harder zullen stijgen dan de verhoging van de toeslagen.

Als de berekeningen van de kinderdagverblijven klopt, gaat een gezin met een laag inkomen, dat twee kinderen drie dagen naar de opvang stuurt, er minimaal 800 euro per jaar op achteruit. Voor eenzelfde gezin met een modaal inkomen stijgen de kosten met ruim 900 euro per jaar.