SCHAGEN - De voorbereidingen voor de zomerse West-Friese markten zijn begonnen. De marktkoopmannen worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

De West-Friese markten zijn op tien donderdagen, van 29 juni tot en met 31 augustus 2017. Het zijn uitgebreide markten, groter dan de weekmarkt in centrum Schagen in de andere seizoenen.

Inschrijven

Wat moet een marktman/vrouw doen om zich in te schrijven? U dient het inschrijfformulier West-Friese markt 2017 in te vullen. Dit kan van januari tot 1 maart 2017. Bij het formulier moet ook de inschrijving in de Kamer van Koophandel worden gestuurd, kopie van geldig legitimatiebewijs en kopie aansprakelijkheidsverzekering. Marktverkopers die met LPG willen bakken of braden moeten een kopie van het bewijs meesturen dat hun bakinstallatie aan de NEN-EN 1949:2011+A1:2013 voldoet. Wie vorig jaar een vaste vergunning had voor de West-Friese markt en minimaal 8 van de 10 markten aanwezig was, wordt verzocht dit erbij te melden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag worden leges geheven: € 30,70. Daarnaast dient marktgeld te worden betaald. Voor een standplaats van 4 strekkende meters per dag : € 24,00. Bij meer dan 4 strekkende meters wordt het tarief per extra strekkende meter verhoogd met € 3,05 per dag.  Er wordt van de marktkoopman, verwacht dat hij/zij tijdens alle West-Friese dagen aanwezig is, minimaal acht van de tien keer is verplicht.

Voor eind april 2017 maken we bekend wie een marktvergunning ontvangt en welke aanvragen geweigerd worden. Voor vragen kan men terecht bij medewerkers van het taakveld vergunningen/marktzaken via het algemene telefoonnummer (0224) 210 400.