SCHAGEN - Al jaren is het kruispunt Sint Maartensweg/Maarten Breetstraat het onderwerp van gesprek. Hij is te onoverzichtelijk, te steil voor fietsers, te gevaarlijk, enzovoort. Daar gaan wij nu verandering in aanbrengen. Nog dit jaar willen wij het kruispunt aanpakken.

Tijdens de inloopavond op woensdag 1 maart bespreken wij samen met omwonenden en geïnteresseerden het voorlopig ontwerp. “Het is belangrijk dat wij dit kruispunt aanpakken,” aldus wethouder Sigge van der Veek. “Daarom gaan wij samen met omwonenden in gesprek, zodat het kruispunt weer veilig gebruikt kan worden.”

Inloopbijeenkomst

De bijeenkomst is op woensdag 1 maart tussen 18.30 en 20.00 uur in dorpshuis De Uitkijk aan de Maarten Breetstraat 1 in Sint Maartensbrug. Geïnteresseerden kunnen dan binnenlopen om het voorlopig ontwerp van de kruising te bekijken en eventueel suggesties en/of opmerkingen door te geven. Deze input wordt uiteindelijke verwerkt in het definitief ontwerp.