CALLANTSOOG - Dinsdag 25 april om 19.30 uur begint een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Kolfweid in Callantsoog over woningbouwontwikkeling in het dorp. Met name over de woningbouwlocatie Denneweg/Duinroosstraat. Callantsoger jongeren die al langer zoeken naar woonruimte in hun dorp zijn hierbij van harte uitgenodigd. Evenals de dorpsraad, omwonenden en andere belangstellenden.

Wat doe je als jongeren in Callantsoog al jaren zoeken naar woonruimte in hun dorp? En je als gemeente voor hen betaalbare woningbouw wil terugbrengen in het dorp? Terwijl er aan de andere kant enkele bouwlocaties wachten, zoals deze? Dan ga je daar als gemeente mee aan de slag. Wethouder Jelle Beemsterboer wil betaalbare woningen en heeft daarom de Wooncompagnie gevraagd of deze belangstelling heeft om de locatie te ontwikkelen. De Wooncompagnie heeft een schetsontwerp gemaakt en wil deze met Callantsoog delen. Het doel hiervan is om in een zo vroeg mogelijke stadium de meningen, vragen en zorgen uit de buurt te peilen en mogelijke verbeteringen aan het plan door te voeren.

Het is geen onderdeel van een officiële vergunnings- of bestemmingsplanprocedure want dat volgt nog. Het is wel een extra moment voor inwoners om invloed uit te kunnen oefenen op toekomstige bouwplannen in Callantsoog.

Inloopbijeenkomst

De bijeenkomst is op dinsdag 25 april tussen 19.30 en 20.30 uur in dorpshuis De Kolfweid in Callantsoog. Wethouder Jelle Beemsterboer geeft een toelichting. Op dat moment en gedurende de hele bijeenkomst kunnen geïnteresseerden het schetsontwerp bekijken en eventueel suggesties, reacties en/of opmerkingen geven. Deze input wordt genoteerd en meegenomen voor de planvorming en het ontwerp. Na de toelichting kunnen de belangstellenden bij diverse stands informatie krijgen en hun reactie geven op het voorlopige plan.