TUITJEHORN - De Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt ruim 154 duizend euro schadevergoeding te hebben betaald aan de weduwe van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn. De huisarts beroofde zichzelf van het leven nadat hij werd geschorst.


Het exacte bedrag is te lezen in de vaststellingsovereenkomst, die in handen is van De Volkskrant. Advocaat Cor Hellingman wil niet ingaan op de hoogte van de schadevergoeding, maar bevestigt wel dat het gaat om een "zeer ruime vergoeding voor reputatieschade is".

"De Inspectie heeft zowel mondeling als schriftelijk excuses aangeboden. Het kostte wel moeite, want formeel erkent de inspectie geen aansprakelijkheid", aldus advocaat Hellingman. "Maar de weduwe beschouwt excuses met schadevergoeding toch wel als eerherstel voor haar man."

Onterechte schorsing
Huisarts Tromp werd in 2013 geschorst nadat hij grote hoeveelheden morfine had toegediend aan een terminale kankerpatiënt. Hij maakte bezwaar, maar pleegde uiteindelijk zelfmoord.

De Raad van State oordeelde in 2016 dat de schorsing onterecht was. Tromp zou ten tijde van de schorsing namelijk geen acuut gevaar hebben gevormd voor de patiëntveiligheid, omdat hij zich toen al lang ziek had gemeld. Ook had hij voor langere tijd vervanging gezocht voor zijn praktijk.

"Hij zou zijn gestikt"
De weduwe van de geëuthanaseerde Theo Spaansen zei eerder de zaak tegen de huisarts onzin te vinden. "Z'n longen waren volgelopen en hij zou gestikt zijn als de dokter niet had ingegrepen", zei de weduwe. "We waren blij dat het zo gegaan is."

Toch werd er lang doorgeprocedeerd, omdat de Inspectie ervan uit ging juist gehandeld te hebben. "Maar als de hoogste rechter zegt dat dit niet zo is, moeten we de gevolgen onder ogen zien", aldus een woordvoerder.

"Geen verantwoordelijkheid voor zelfdoding"
Volgens letselschade-advocaat John Beer, die niet betrokken is bij de zaak, is de schadevergoeding een "behoorlijk fors bedrag aan smartengeld, naar Nederlandse begrippen".

Overigens neemt de overheid volgens hem met de manier waarop de vergoedingsconstructie is opgesteld, geen verantwoordelijkheid voor Tromp's zelfdoding. "De Inspectie heeft smartengeld aan de huisarts betaald voor de geleden schade tijdens zijn leven. Daarmee is dus niet betaald voor de overlijdensschade."