SCHAGEN - Slechts 79 scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben dit jaar het predicaat Excellente School ontvangen. De predicaten zijn toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. In maart 2017 ontving Regius College Praktijkonderwijs van de Inspectie de beoordeling GOED voor de wijze waarop de Koers van het Regius College, ‘Aandacht met Resultaat’ vorm is gegeven in de dagelijkse praktijk. Slechts 8% van alle VO-scholen krijgt van de onderwijsinspectie de beoordeling goed. Een goede school kan zich vervolgens opgeven voor het traject Excellente Scholen. Een onafhankelijke jury beoordeelt of een school de erkenning verdient en een klein deel van deze scholen ontvangt ook daadwerkelijk het predicaat Excellente School.


De jury Excellente Scholen heeft een grote pluim gegeven voor het dagelijks handelen van het team waarvan de aanpak is gericht op een leven lang leren. Alles ademt de sfeer uit van samen leren, er wordt steeds de vraag gesteld: wat is er nodig om te groeien, gericht op wat de leerling kan en wil. De jury roemt ook de samenwerking tussen de docenten; ze bereiden samen de lessen voor en verzorgen regelmatig gezamenlijk het onderwijs aan hun leerlingen. Zo is het elkaar feedback geven een continue proces, daarmee staan de docenten model voor een leven lang leren.