SCHAGEN - In verband met Paasvee is er woensdag 10 april geen Alzheimercafé in Schagen. Mede door de festiviteiten in verband met het 20 jarig bestaan van Zorgcentrum ‘De Bron’ is het niet mogelijk gebleken deze avond naar een ander tijdstip te verplaatsen . Wij willen Zorgcentrum ‘De Bron’ van harte gelukwensen met dit jubileum.

Het eerst volgende Alzheimercafé vindt plaats op woensdag 8 mei, op de gebruikelijke tweede woensdag van de maand. Het thema van de avond is dan: het Mantelzorgcentrum.

Namens alle vrijwilligers van het Alzheimercafé Schagen, tot ziens op 8 mei!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw N. Teeuwisse (0224-751902) of Mevr A. Rensing (06 2237 2553).