SCHAGEN - Afgelopen week hebben LINK Jongerenwerk, Politie Hollands Kroon, Politie Schagen en Veilig Verkeer Nederland, gedurende vier ochtenden, op fietsroutes naar het voortgezet onderwijs in Wieringerwerf, Schagen en Den Helder, een fietsverlichtingscontrole gehouden. De jongeren bij wie een defect aan de fietsverlichting werd geconstateerd, kregen de kans hun fiets ter plekke te ‘fixen’ en ontliepen zo een bekeuring van € 55,-.

Het doel van het project ‘Fix je Fiets’ is: de verkeersveiligheid verbeteren van en voorlichting geven aan jongeren en tieners in de hoop dat iedereen voortaan met goed werkende verlichting op pad gaat. Door een controle te houden, laagdrempelig een reparatieservice aan te bieden, niet te bekeuren, maar wel brief naar de ouders te sturen, hopen jongerenwerk, politie, VVN en sponsor Univee, niet alleen jongeren en tieners, maar vooral ook hun ouders, ervan te kunnen overtuigen dat het hebben van goede fietsverlichting noodzakelijk is. Fietsers zijn immers veel kwetsbaarder in het verkeer dan bijvoorbeeld een automobilist. Door het hebben van geen of slechte fietsverlichting vallen er jaarlijks vele verkeersslachtoffers.

Fix je Fiets richt zich op de veiligheid van tieners en jongeren. Dit ontslaat ouders niet van hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun kind. Gelukkig zijn de meeste ouders inmiddels hiervan doordrongen. Van de 1622 gecontroleerde jongeren/tieners hadden er 101 hun verlichting niet op orde. Zorg dat uw kind opvalt in het verkeer, controleer haar/zijn