GROET - Naar aanleiding van de vele klachten van geluidsoverlast en trillingen heeft de gemeente besloten om de zeven drempels op de Heereweg in Groet te asfalteren. Bewoners en ook Dorpsvereniging Groet hebben bij de gemeente aangedrongen op het aanpassen van de drempels. De drempels bestaan nu nog uit klinkers, wat voor aanwonenden tot overlast leidt als er verkeer overheen rijdt. De werkzaamheden vinden plaats van 15 tot 29 maart. Tegelijkertijd wordt onderhoud aan het asfalt van de Heereweg tussen de Eerste Nieuweweg en het Hargergat (Bokkesprong) uitgevoerd.

De activiteiten bestaan uit freeswerkzaamheden, asfalteren, het aanbrengen van belijning en aanpassen van het straatwerk. Ooms Construction BV gaat het werk uitvoeren. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg ter plaatse afgesloten voor verkeer. In de nachten van 17 maart en 27 maart is de Heereweg volledig afgesloten tussen 22.00 uur en 6.00 uur.

Inloopavond

Op 1 maart 2017 is er vanaf 19.00 uur een inloopavond bij café Mereboer, Heereweg 275 te Groet. Daar hangen de werktekeningen en de planningen van het werk aan de wand en kunt u zich laten informeren. Medewerkers van de gemeente en Ooms Construction bv. zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.