SCHAGEN - In november start de verkoop van kavels aan de Doorbraak in Warmenhuizen.

Wij zijn eigenaar van de grond en verkopen de kavels zelf. Het worden kavels in verschillende grootte en prijsklasse, waardoor zelfbouw van diverse type woningen (starters-, twee onder een kap, vrijstaand-) en een klein appartementengebouw, binnen bepaalde randvoorwaarden, mogelijk zal zijn. In oktober wordt meer bekend over de diverse kavels en prijzen.

Het bouwterrein ligt ten oosten van de AH en ten westen van de brandweerkazerne. Voorheen stonden hier de Vincentiusschool en ’t Beertje (lagere- en kleuterschool),en de voormalige brandweerkazerne. In nauwe samenwerking met de gemeente Schagen heeft de projectgroep Vincentius, bestaande uit kandidaat kopers, omwonenden, diverse deskundigen en de dorpsraad Warmenhuizen, de invulling van het terrein verbeeld en ontworpen. In feite hebben de inwoners van Warmenhuizen in de projectgroep het plan zelf gemaakt, onder begeleiding van de gemeente.

“Met dit plan gaat het dorpshart Warmenhuizen er zichtbaar op vooruit. Dat is ook mijn belofte voor de dorpskernen. Daadkrachtig is dit plan opgepakt, hebben we met inwoners meegedacht en zijn we samen aan de slag”, zegt wethouder Jelle Beemsterboer.

“We zijn erg bij dat de realisatie van dit plan nu echt gaat beginnen! De te bouwen woningen zijn, gezien de woonbehoefte, hard nodig. Ook de wijze waarop de woningen gerealiseerd gaan worden is wat ons betreft erg positief. Namelijk zelf je woning bedenken en bouwen binnen persoonlijke financiële mogelijkheden en de gestelde randvoorwaarden. Dit wordt een belangrijke impuls en kwaliteitsverbetering van ons dorpshart, een wijk die ‘klopt’. Alle betrokkenen die zich hebben ingezet in deze samenwerking verdienen een dikke pluim!” , zegt Marco van Rossum van de dorpsraad Warmenhuizen.

De komende maanden zal alles in de planning gericht zijn op het laten starten van de verkoop in november. Geïnteresseerden kunnen voor informatie terecht op onze pagina Warmenhuizen, woningbouw Doorbraak en op Facebook Dorpshart-Warmenhuizen-Samen-Bouwen. Daarnaast zal er in oktober een informatiemarkt in Warmenhuizen worden georganiseerd.