DEN-HELDER - De laatste tijd is eindelijk het zonnetje weer te zien in Nederland. Maar door de droogte is de kans op natuurbranden groter. 

In de regio Den-Helder, Wieringerwerf tot Hoorn en Beverwijk is door natuurbrandrisico.nl code geel afgegeven. Maar wat betekend code geel eigenlijk?

  • Wees altijd voorzichtig met vuur. Open vuur (bijvoorbeeld vuurkorf of bbq). Dit mag alleen op de speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderige stuk ondergrond. Maak in droge periodes geen open vuur.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de bbq opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Niet overal in de natuur heeft u goed bereik met uw mobiele telefoon.

Mocht u een natuurbrand zien, bel gelijk 112!