Op donderdagmiddag 8 december start in de bieb van Schagen een leeskring voor mensen die moeite hebben met lezen of die de Nederlandse taal beter willen leren. De groep komt wekelijks bij elkaar van 13.15 tot 14.15 uur. De leeskring richt zich speciaal op mensen die in het dagelijks leven moeite hebben met lezen. Op een ongedwongen manier worden gezamenlijk boeken en korte verhalen gelezen. De begeleiders van de leeskring gaan veel voorlezen. Voor iedereen is een boek beschikbaar, dus de deelnemers kunnen dan meelezen. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om met elkaar over de inhoud van het boek te praten. Mensen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij de balie van de bibliotheek.