T VELD - Maandagmiddag 15 januari werd in basisschool de Marinx in ’t Veld de eerste Bibliotheek op school van KopGroep Bibliotheken geopend. Niet -zoals gepland- op het schoolplein, want het goot van de regen. Maar in de aula was het warm en gezellig. De kinderen zongen uit volle borst het lied 'Boekenwurm' en vrijwilligster Jopie Hooiveld knipte een lint door. Daarna namen alle klassen alvast een kijkje in de bieb.

Kinderen en leerkrachten kunnen tijdens en na schooltijd gebruik maken van de Bibliotheek op school. Maar ook volwassenen zijn welkom. Twee keer in de week, op maandag en donderdag, kunnen zij van 14.00 tot 16.00 uur gereserveerde boeken ophalen of materialen inleveren.

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Naast professionele begeleiding vanuit de bibliotheek en inzet en enthousiasme van het schoolteam, zijn leerlingen, ouders en vrijwilligers werkzaam in de Bibliotheek op school. Jopie Hooiveld is een van de acht vrijwilligers die aan de slag gaat in de Marinx. Daarnaast worden leerlingen uit groep 7 opgeleid tot 'bibliotheekmedewerkers' zodat zij andere kinderen kunnen helpen met het uitlenen en innemen van de boeken.