HOLLANDS KROON - Inwoners die een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via onze website indienen krijgen ter bevestiging een beveiligde link. Hiermee kunnen zij hun eigen aanvraag inzien.

Bij een gering aantal inwoners is via deze link onbedoeld informatie van inwoners, die ook een VOG-aanvraag hebben ingediend, meegestuurd. Deze informatie was korte tijd toegankelijk. Nadat een oplettende inwoner ons hier– via de Autoriteit Persoonsgegevens- op heeft gewezen, hebben wij direct actie ondernomen en gezorgd dat de informatie niet meer beschikbaar is.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

Nadat wij hebben zeker gesteld dat de informatie niet meer beschikbaar is, hebben wij alle betrokken inwoners persoonlijk hierover benaderd. Omdat wij waarde hechten aan de privacy en veiligheid van onze inwoners, hebben wij direct een formelde melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot, is er actie ondernomen om het beveiligingsniveau verder op te hogen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.