Langs de Schagerweg (N245) tussen Langedijk en Harenkarspel staat sinds een jaar een geluidsscherm van levend bamboe. Het is een proeflocatie waar de komende jaren wordt onderzocht hoe het scherm functioneert en of een haag van levend bamboe een goed alternatief kan zijn voor een traditioneel geluidsscherm. De zachte winter en lange zomer hebben ertoe bijgedragen dat het bamboe, sinds de aanplant in september 2015, gemiddeld meer dan een halve meter is gegroeid. Daarnaast zorgen de groeischeuten met uitschieters tot wel 3 meter voor een verdere verdichting van de haag. Hoe groter de dichtheid van de stengels, hoe meer geluidsreductie er verwacht wordt. Uiteindelijk moet de haag een hoogte bereiken van 4 a 5 meter. De haag is 150 meter lang en 6 meter breed.

Geluidsreductie

De geluidsmeting voor het eerste groeiseizoen van de bamboehaag staat gepland voor het volgende groeiseizoen in het voorjaar van 2017. Deze meting wordt onder toezicht van Rijkswaterstaat uitgevoerd en over een periode van 4 jaar enkele malen herhaald. In 2019 moet blijken of een volgroeide bamboehaag een goed alternatief is voor de traditionele ‘beton en stalen’ geluidsschermen langs de Nederlandse wegen. De partners - Ingenieursbureau Amsterdam,  provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat - zien vele voordelen van dit alternatieve geluidsscherm. Zo is de verwachting dat bamboe het geluid absorbeert in plaats van het te weerkaatsen. Vooral bij toe- en afritten zorgt weerkaatsing voor extra geluidsoverlast. Daarnaast is bamboe milieuvriendelijker en zijn de aanlegkosten 1,5 tot 2 keer lager dan bij een traditioneel ‘hard’ scherm van materialen als beton, glas en staal. Ook is het uiterlijk van geluidsschermen medebepalend voor de geluidsbeleving bij omwonenden. Verwacht wordt dat de mooie, natuurlijke uitstraling van bamboe de geluidsbeleving positief zal beïnvloeden. Ook voor weggebruikers ziet een groene haag er aantrekkelijker uit.

Het idee

Levend bamboe als geluidsscherm is ontstaan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Het idee werd omarmd door de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Stadsregio Amsterdam. Om het concept verder te ontwikkelen is advies ingewonnen en zijn kleinschalige testen uitgevoerd bij het Bamboe Informatie Centrum (BIC). De resultaten van deze testen gaven alle partijen genoeg vertrouwen om samen een pilotproject uit te voeren.

Locatie praktijkproef

Er is voor deze locatie gekozen omdat de berm hier breed genoeg is en het verkeer voldoende geluid produceert om goed onderzoek te kunnen doen. Daarnaast is er bewust gekozen voor een plek waar op dit moment geen geluidsoverlast aanwezig is, omdat een nieuw geplante bamboehaag niet direct geluidsoverlast wegneemt, maar eerst moet groeien en verdichten. Na de aanplant heeft het bamboe naar verwachting anderhalf tot twee jaar nodig om de benodigde 4 à 5 meter hoogte en dichtheid te bereiken.